logo wisecrackers

<< klanten

Parnassia

In 2015 was het voor de Parnassia groep tijd om met de Geloof je het Selfie-campagne de drempel te verlagen voor eenieder om naar een psycholoog te stappen.Een complexe doelstelling en boodschap die via een combinatie van outdoor, huis-aan-huisbladen, regionale dagbladen en een zware online bannercampagne is overgebracht. Door een continue effectmeting te houden was duidelijk te zien wat de campagne opleverde aan naamsbekendheid en inschrijvingen, deze was zonder meer succesvol te noemen. In 2016 is de campagne voortgezet.